Rättslig information

Meddelande
Informationen på denna webbplats tillhandahålls "som den är" och utan garanti av något slag, uttryckt eller underförstådd, inklusive (men inte begränsat till) några underförstådda garantier för köpvärdet, lämplighet för något speciellt syfte eller icke-intrång i tredje parts rättigheter. Medan informationen som antas vara korrekt kan den innehålla fel eller felaktigheter. Adria Mobil ska under inga omständigheter ansvara gentemot någon för särskilda, indirekta eller följdskador relaterade till detta material, såvida det inte orsakas av grov vårdslöshet eller avsiktlig fel. Syftet med denna webbplats är illustrativ. Webbplatsen kan visa fotografier som kan innehålla vissa element som inte tillhör standardutrustningen eller skildra produkter som kanske inte är tillgängliga på alla marknader. Produkter kan ändras när det gäller teknisk specifikation och kommersiella detaljer och i förhållande till specifika regler. Du rekommenderas att alltid kontakta din utvalda Adria-återförsäljare för att få all detaljerad information innan du köper.
Adria Mobil och dess dotterbolag och auktoriserade distributörer övervakar regelbundet men ansvarar inte för innehållet i externa länkar. Operatörerna för webbplatserna som vi länkar till har ensamansvar för innehållet på dessa sidor.
 
Copyright
Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenien 2015-16. Alla rättigheter förbehållna. Texten, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och deras arrangemang på Adria Mobil webbplatser är alla föremål för upphovsrätt och annat immateriellt skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt bruk eller distribution, och inte heller dessa objekt kan modifieras eller omplaceras till andra webbplatser. Vissa Adria Mobil-webbplatser kan innehålla bilder vars upphovsrätt kan hänföras till tredje part.
 
Varumärken
Om inget annat anges är alla märken som visas på Adria Mobils webbplatser underlagda Adria Mobils varumärkesrättigheter, detta gäller särskilt dess märken, modellnamn, företagslogotyper och emblem.
 
Inga Licenser
Adria Mobil har tänkt att uppnå en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du kommer att bli lika entusiastiska som vi om denna kreativa insats. Du måste dock också förstå att Adria Mobil måste skydda deras immateriella rättigheter, inklusive deras patent, varumärken och upphovsrätt. Därför uppmärksammas du härmed att varken denna webbplats eller något material som finns på det på något sätt ska bevilja eller tas för att ge någon person en licens till Adria Mobils intellektuella egendom.
 
Data säkerhet
Dataskydd och datasäkerhet är viktigt för oss. Dina uppgifter samlas in i enlighet med gällande lagkrav. När du använder våra tjänster kan du bli ombedd att lämna personuppgifter. Att tillhandahålla denna information är frivilligt. Dina personuppgifter används i strikt överensstämmelse med lagarna om dataskydd. Personuppgifter som tillhandahålls på Adria Mobils webbplatser används som en del av avtalet och för att behandla dina förfrågningar. Bearbetning och användning av dina uppgifter för samråd, reklam och marknadsundersökning sker endast med ditt uttryckliga medgivande. Om du, när du ger ditt samtycke till ovan angivna syften, också ger ditt tillstånd att dina uppgifter ska användas av andra Adria Mobil-dotterbolag eller ytterligare namngivna tredje parter, kan dina uppgifter också överföras till dessa parter. Om detta inte är fallet kommer dina data inte att överföras till andra parter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida åtgärder.
 
Användardata
När du besöker våra onlinesidor kommer din IP-adress, webbplatsen som hänvisade dig till oss och information om webbsidorna som du besöker på vår webbplats automatiskt att sparas, tillsammans med datum och varaktighet för ditt besök, endast för statistikändamål. Ingen personlig anslutning upprättas med denna information. En statistisk utvärdering av dessa data utförs endast i anonymt format.
 
Användning av "kakor"/cookies
Data samlas in och sparas för marknadsförings- och optimeringsändamål på denna webbplats. Cookies kan användas för detta. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i cacheminnet för webbplatsbesökarnas webbläsare. Cookies gör att webbläsaren kan identifieras igen. Uppgifter som samlas in kommer inte att användas för att identifiera besökaren på webbplatsen personligen utan deras förhandsgodkännande och kommer inte att slås samman med personuppgifter som rör den person som pseudonymen hänvisar till. Du kan återkalla ditt samtycke för att data ska samlas in och sparas i framtiden när som helst.
Om du inte vill tillåta cookies, ändra dina webbläsarinställningar i enlighet därmed.
 

Rätt till information
I enlighet med lagstiftning kan du begära information om huruvida data lagras och i så fall vilka uppgifter som finns om dig personligen eller din pseudonym när som helst och utan kostnad.
 

Radera och korrigera data
På begäran kommer vi naturligtvis att omedelbart ta bort eller korrigera alla uppgifter som vi har om dig i enlighet med gällande lagkrav.
 
Överföra
Vi erbjuder för närvarande inte krypterad dataöverföring. Detta innebär att de uppgifter du anger kan potentiellt läsas av obehöriga personer. Om du inte vill använda Internet kan du också skicka dina förfrågningar till oss per fax eller post Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Slovenien.